مديرعامل شركت NPC در ديدار با تشكل ها و اتحاديها مطرح كرد:تلاش براي تامين مواد اوليه صنايع پايين دستي

معاون وزير نفت بر همكاري شركت ملي صنايع پتروشيمي براي رفع مشكلات تامين خوراك و مواد اوليه اين صنايع تاكيد كرد.


رئيس جمهوري در مجلس:درآمد نفتي كشور 30 درصد كاهش يافته است

شرايط جهاني به گونه‌اي است كه درآمد اصلي كشور يعني درآمد نفت، حدود 30 درصد كاهش يافته است و ما بايد با شرايط جديد كنار بياييم.معاون وزير نفت تاكيد كرد:تاثير تصميمهاي هيئت مديره شركت ملي نفت بر درآمدهاي كشور
معاون وزير نفت با اشاره به سهم عمده درآمدهاي نفتي بر درآمدهاي كشور گفت: برخي تصميمهاي هيئت مديره شركت ملي نفت ايران به طور مستقيم بر درآمدهاي كشور تاثير مي گذارد.
بیشتر

با تصويب در شوراي اقتصادگازرساني به سيستان و بلوچستان در دستور كار قرار گرفت
پروژه گازرساني به استان سيستان و بلوچستان در قالب بند «ق» تبصره 2 بودجه امسال روز گذشته در شوراي اقتصاد به تصويب رسيد و به منظور تسريع در اجراي كار، آگهي فراخوان اين پروژه تا يك ماه آينده منتشر مي شود.
بیشتر

با توانمندسازي امور حقوقي شركت ملي نفتبازنگري قراردادهاي نفتي پيگيري مي شود
برخي بندهاي قراردادهاي فعلي، مشكلاتي در زمينه هاي مختلف ايجاد كرده و اين مهم اصلاح و بازنگري قراردادها را بيش از پيش ضروري كرده است.
بیشتر

 
نفت
چند لحظه صبر كنيد
گاز
چند لحظه صبر كنيد
پتروشيمي
چند لحظه صبر كنيد
پالايش و پخش
چند لحظه صبر كنيد
بين الملل
چند لحظه صبر كنيد
 
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.عکس روز

 خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.