پنجشنبه 31 تير 1389 موسسه مطالعات بين المللي انرژي
دكتر سيد حسين ايرانمنش
رئيس موسسه مطالعات بين المللي انرژي

اطلاعات مقدماتي

معرفي سازمان

مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، وابسته به وزارت نفت و از موسسات آموزش عالي و پژوهشي تابع ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مأموريت خود رادر سال 1370 به عنوان يك مركز پژوهشي شروع كرد. رسيدن به اهداف ترسيم‌شده در چشم‌انداز بيست‌ساله جمهوري اسلامي ايران وتحقق نقش مهم صنعت نفت در مجموعه فعاليت‌هاي علمي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و بين‌المللي كشور و كمك به تصميم‌سازي و تصميم‌‌گيري مديران عالي صنعت نفت از طريق توجه به مطالعات اقتصاد انرژي، مديريت منابع انساني، مديريت مالي و برنامه‌ريزي، راهبرد فناوري, سناريوهاي جهاني انرژي, بازارهاي بين‌المللي نفت و گاز و موضوعات راهبردي در سطح كلان صنعت نفت از اهداف ميان‌مدت و بلندمدت موسسه است. بر همين اساس فعاليت‌هاي موسسه با تصويب هيات امناء آن در چارچوب پژوهشكده‌هاي زير انجام مي‌شود:

o پژوهشكده اقتصاد انرژي
o پژوهشكده منابع انساني و مديريت
o پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري
o پژوهشكده حقوق، محيط ‌زيست و توسعه پايدار


شرح وظايف(بر مبناي ساختار سازماني):

معاونت پژوهشي

معاونت پژوهشي موسسه ضمن اهتمام به ايجاد يك بستر مناسب پژوهشي و نيازسنجي مستمر از صنعت نفت براي شناسايي مشكلات و تعريف پروژه‌هاي پژوهشي مسئوليت هماهنگ‌نمودن فعاليت پژوهشكده‌ها در راستاي چشم‌انداز و مأموريت مؤسسه، نظارت بر حسن انجام پروژه‌ها، ايجاد ارتباط با ساير مراكز پژوهشي و دانشگاهي، ارائه گزارش عملكرد پژوهشي و همچنين پيگيري مصوبات هيئت امنا و شوراي پژوهشي در بخش مربوط به پژوهش را بر عهده دارد.
اين معاونت به منظور انجام مأموريت‌ها و تحقق اهداف، ضمن پيگيري فعاليت هاي پژوهشي از طريق پژوهشكده‌هاي "اقتصاد انرژي" ، "مديريت و منابع انساني" ، "مطالعات راهبردي فناوري" و " پژوهشكده حقوق، محيط‌زيست و توسعه پايدار " به عنوان بازوي پژوهشي و اتاق فكر وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران و صنعت نفت كشور، وظيفه هماهنگي و همسو سازي فعاليت هاي اين چهار پژوهشكده را بر عهده دارد.
به منظور تصميم‌سازي در تدوين استراتژي و خط‌مشي‌هاي ملي / بين‌المللي انرژي در چارچوب برنامه‌هاي توسعه كشور، گروه‌هاي پژوهشي مختلفي نيز طبق ضوابط تعريف‌شده از سوي وزارت علوم در پژوهشكده‌ها شكل گرفته‌اند. براي انجام فعاليت‌هاي يادشده از توان داخلي مؤسسه، امكانات موجود در سطح صنعت نفت، دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور و نيز مراكز پژوهشي بين‌المللي بهره گرفته مي‌شود.


معاونت امور بين‌الملل

معاونت امور بين الملل موسسه مطالعات بين المللي انرژي  با هدف تبديل شدن به كانون شبكه   بين¬المللي تحقيقات راهبردي انرژي و در راستاي اجراي استراتژي¬هاي توسعه قلمرو فعاليت¬ها با رويكرد بين¬المللي شدن ، پايش تحولات بازارهاي انرژي در منطقه و جهان ،توسعه كمي و كيفي زيرساختهاي تعاملات بين¬المللي ،توسعه همكاري¬هاي علمي فني مشترك با مركز تحقيقاتي و آموزشي برتر جهان برنامه هاي زير را اجرا مي نمايد.
 برنامه حمايت خليج فارس (Persian Gulf Fund)
 برنامه پايش تحولات بين المللي انرژي در حوزه نفت و گاز (International Energy Monitoring) 
 برنامه ايجاد مركز مطالعات بين المللي گاز (GGSC) وابسته به (GECF)
 برنامه ايجاد مركز خبرگزاري انرژي(ENC)
 برنامه همايش هاي مجازي بين المللي ( Webinar)


معاونت آموزشي

همزمان با تاسيس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي معاونت آموزش نيز با ماموريت ارتقاء سطح دانش نيروي انساني صنعت نفت آغاز به كار كرد. ارائه آموزش‎هاي كوتاه‎مدت و دوره‎هاي تخصصي در پژوهشكده‌هاي اقتصاد انرژي و منابع‌انساني و مطالعات راهبردي فناوري وIT و دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در زمينه‌هاي: تاثير انرژي بر اقتصاد، جامعه و محيط‌زيست، روند عرضه وتقاضاي انرژي در ايران و جهان، سياست‌هاي راهبردي در درون اوپك، خط‌مشي، سياست‌ها و راهبردهاي انرژي ساير كشورها، سازمان‌ها، ،شركت‌هاي بين‌المللي، مديريت انرژي، مديريت تكنولوژي، انتقال تكنولوژي، مذاكره بين‌المللي، حقوق بين‌المللي و ... از جمله ماموريت‌هاي اين معاونت مي‌باشد.. موسسه با تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يك دوره دوساله كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي را برگزار كرده است. مجوز دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي "اقتصاد نفت و گاز" نيز با مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي طراحي و تدوين شده است و بصورت مشترك با دانشگاه امام‌صادق (ع) و با همكاري اساتيد مؤسسه و دانشگاه‎هاي داخلي و بين‎المللي برگزار خواهدشد.

اين حوزه با بررسي مدل‎هاي نوين نياز‎سنجي آموزشي و براساس اهداف سازمان و ماموريت هر يك از گروه‎هاي پژوهشي، كمبودهاي مربوط به دانش، نگرش و مهارت را شناسايي و مراحل خوشه‎بندي مشاغل، تجزيه و تحليل‎ وظايف و ثبت دروندادهاي سازماني؛ عناصر آموزشي را استخراج كرده است. هم‎چنين به منظور ارتقاء سطح علمي كارشناسان موسسه، با همكاري گروه‎هاي پژوهشي، نسبت به تشخيص دوره‎هاي آموزشي هر يك از گروه‎ها اقدام‎ و پس از بررسي نهايي؛ مجموعه نيازهاي آموزشي- تخصصي موسسه را در بيش از 150 عنوان تدوين كرده‎است. قسمتي از اين نيازها از طريق اجراي دوره‎هاي آموزشي مندرج در تقويم آموزشي شامل دوره‎هاي مرتبط با اقتصاد انرژي، ارزيابي پروژه‎هاي سرمايه‎گذاري، بازارهاي نفت، عرضه و تقاضاي انرژي، مديريت و ... قابل تامين است. در ساير موارد از امكانات آموزشي موسسه‎هاي داخل و خارج از كشور استفاده مي‎شود. ضمناً در مورد دوره‎هاي عمومي مانند كامپيوتر، زبان و مديريت نيز با توجه به نيازهاي مشترك، مجموعه‎ جداگانه‎اي تنظيم شده است.

معاونت اداري- مالي

معاونت مالي- اداري تحت نظر رئيس مؤسسه مطالعات بين‏المللي انرژي مسؤوليت نظارت عاليه بر حسن اجراي مقررات اداري، مالي در فعاليت‏هاي مطالعاتي و پژوهشي پژوهشكده‏ها و طرح‏ها و پروژه‏هاي مستقل و ديگر واحدهاي تابعه مؤسسه را به عهده داشته و به عنوان تأمين‏كننده منابع، تجهيزات و خدمات مورد نياز تمامي حوزه‏هاي مؤسسه در راستاي تحقق برنامه‏هاي راهبردي مؤسسه مي‏باشد. اهم وظايف به شرح زير است:
• مشاركت در برنامه‏ها و سياست‏هاي كلان مؤسسه در زمينه‏هاي مالي، اداري، پشتيباني، خدمات فني و عمومي، تداركات و دبيرخانه و اتوماسيون اداري و برنامه‏ريزي جهت اجراي آنها
• نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه مقررات اداري، مالي، دستورالعمل‏ها، آئين‏نامه‏ها و آئين‏نامه‏هاي مالي و معاملاتي در كليه معاونت‏ها، پژوهشكده‏ها، طرح‏ها، پروژه‏ها، مراكز و واحدهاي مستقل
• دارا بودن مسؤوليت تنظيم بودجه و تأمين منابع كليه برنامه‏هاي سازمان
• شركت در جلسات هيأت امناء شوراهاي علمي و پژوهشي مؤسسه
• تنظيم و ارائه پيش‏بيني بودجه سالانه مورد نياز با همكاري ساير بخش‏ها به رئيس مؤسسه
• عضويت و دبيري كميسيون مناقصه، مزايده و ماده 46 مؤسسه براساس آئين‏نامه‏ مالي، معاملاتي مؤسسه
• مسؤوليت‏ نهايي و نظارت بر حسن انجام كار واحدها و افراد تحت سرپرستي و كنترل حضور و غياب، تنظيم برنامه‏ مرخصي، مأموريت، اضافه‏كاري و انتصابات و...
• پيش‏بيني و تأمين و آموزش توسعه منابع انساني مورد نياز مؤسسه


پژوهشكده اقتصاد انرژي

مأموريت پژوهشكده اقتصاد انرژي
• انجام تحقيقات در زمينه اقتصاد انرژي در سطح جهاني
• تدوين راهبردهاي صنعت نفت
• فراهم آوردن اطلاعات دقيق‏تر، پوياتر و گسترده‏تر با استفاده از دانش و روشهاي علمي به روز براي فعالان در زمينه انرژي با تأكيد بر حوزه‏هاي نفت و گاز علي‏الخصوص براي وزارت نفت
• دستيابي به نوآوري‏هاي پيشرفته و شيوه‏هاي اقتصادي مبتني بر سود و نوآوري
• ايجاد بهبود در تصميم‏گيري‏هاي مربوط به مسائل نفت و گاز در سطح ملي و بين‏المللي
• بررسي و مطالعات ابعاد اقتصادي و مالي بخش‏هاي بالادستي و پايين‏دستي صنعت نفت و گاز
• بررسي و مطالعه بازارهاي بين‏المللي انرژي
• بررسي و مطالعه مجامع و سازمانهاي بين‏المللي انرژي
• بررسي و مطالعه شركت‏ها و كشورهاي مهم در حوزه نفت و گاز
• پيش‏بيني‏هاي كوتاه مدت و بلندمدت از روند بازار در سطوح ملي، منطقه‏اي و بين‏المللي
• مطالعات تامين مالي در بازارهاي بين المللي انرژي
• بررسي سياست هاي راهبردي در درون اوپك
• مطالعه موضوعات زيست محيطي در چارچوب مسائل انرژي و كنوانسيون هاي مرتبط بين المللي
• بررسي خط مشي، سياست ها و راهبردهاي انرژي در سطح كشورها، سازمان ها و شركت ها دركشورهاي توليد كننده و مصرف كننده
• بررسي روابط سياسي و ترتيبات منطقه اي و بين المللي در زمينه انرژي
• مطالعه فن آوري در حوزه انرژي
• توسعه مهندسي ارزش در طرح ها وپروژه هاي اجرايي
• ارائه خدمات مشاوره به مديران عامل شركت هاي فعال در بخش انرژي
• تهيه بانك هاي اطلاعاتي در زمينه انرژي
• كانون تفكر اقتصاد انرژي در كشور و ارائه مشاوره‏هاي فكري در صنعت نفت و گاز
• همكاري سازنده و متقابل با مراكز مشابه بين‏المللي
• برنامه ريزي كلان در رابطه با توليد و مصرف انرژي و تعيين خط مشي و رهنمود دررابطه با برنامه ريزي بلند‏مدت در سطح كشور
• شناخت و واكاوي مسائل و معضلات كليدي و استراتژيك صنعت نفت و گاز كشور در حوزه‏هاي مربوط با اقتصاد انرژي و تدوين راهكارهاي مناسب براي مواجهه با آنها

پژوهشكده مديريت و منابع انساني

مأموريت پژوهشكده مديريت و منابع انساني
• ارائه استراتژي ها و رويكردهاي نوين توسعه منابع انساني
• شناخت، بكارگيري و پرورش كارآفرينان، نوآوران و دانشگران
• بهره گيري از تجارب موفق سازمانهاي پژوهشي داخلي و خارجي در توسعه منابع انساني
• رهبري تغيير و نقش واحدهاي منابع انساني در تحولات سازمان
• افزايش بهره وري از طريق نظام جبران خدمات مبتني بر عملكرد
• برنامه ريزي مسير شغلي، ارتقاء و جانشين پروري
• توانمندسازي كاركنان و نقش آن در بهبود بهره وري نيروي انساني
• ارائه راهكارهاي لازم براي توسعه
• تدوين مدلهاي استاندارد و بومي منابع انساني
• نقش عوامل محيطي در توسعه زيرسيستم هاي منابع انساني

پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري

مأموريت پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري
• كانون تفكّر وزارت نفت در زمينه مطالعات راهبردي فناوري
• روزآمد كردن اطلاعات مديران ارشد صنعت نفت در خصوص تحولات فناورانه اين صنعت
• ساختاري چابك، متعالي و برخوردار از منابع انساني شايسته

پژوهشكده حقوق، محيط‌زيست و توسعه پايدار

مأموريت پژوهشكده حقوق، محيط‌ زيست و توسعه پايدار
- شناخت و واكاوي مسائل و معضلات كليدي و استراتژيك صنعت نفت و گاز كشور در حوزه‏هاي مرتبط با حقوق، محيط زيست، اجتماعي و فرهنگي و توسعه پايدار و تدوين راهكارهاي مناسب براي مواجهه با آنها
- ارتقاي بينش و دانش مديران وكارشناسان صنعت نفت نسبت به وجوه اجتماعي و زيست‌محيطي فعاليت‌هاي صنعت نفت
- ارائه راهبردهاي خرد و كلان در خصوص تحقق توسعه پايدار و استمرار پايداري اجتماعي- فرهنگي و زيست‌محيطي در مناطق نفتي
-  ارائه راهبردها و  انجام مطالعات پژوهشي مرتبط با قراردادهاي نفت و گاز و تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ذيربط
- انجام مطالعات پژوهشي حقوقي مرتبط با روشهاي واگذاري عمليات اكتشاف، توسعه و توليد از منابع هيدروكربوني(ميادين نفت و گاز)
- ارزيابي تأثيرات و پيامدهاي اجتماعي مرتبط با صنعت نفت و تلاش براي ارتقاي وضعيت اجتماعي-فرهنگي كاركنان صنعت نفت در مناطق عملياتي
- مطالعه راهكارها  و تدوين ضوابط اجرايي براي كاهش مشكلات زيست‌محيطي طرح‌هاي صنعت نفت
- بررسي حقوقي روش‌هاي واگذاري عمليات اكتشاف، توسعه و توليد از منابع هيدروكربوري
- تهيه و تدوين اسناد راهبردي و سياستگذاري توسعه پايدار در صنعت نفت
- ساماندهي روابط نفت و مناطق ميزبان و همچنين ديگر ذينفعان مرتبط
- انجام مشاوره‌هاي راهبردي به مديران و كارشناسان صنعت نفت در حوزه‌هاي قراردادهاي نفتي، محيط‌زيست، مسائل اجتماعي – فرهنگي و توسعه پايدار

نسخه قابل چاپ


 Guest (mopguest)


Powered By Sigma ITID.