English site
يكشنبه 3 تير 1397   09:29:46
|           RSS
 
:.
پنجشنبه 10 تير 1389 پاسخ تدوین مقررات وزارت نفت به دهها مورد از سووالات و ابهامات کارکنان صنعت نفت
(آرشیو)
در ارتباط با استخدام

جذب نیروی انسانی در سطح صنعت نفت براساس نیاز توسط ادارات تأمین نیروی انسانی چهار شرکت اصلی بصورت دوره ای و در قالب فراخوان عمومی اعلام می گردد . از آن طریق پیگیر باشید.
استخدام افراد در هر شرایطی مستلزم شرکت در آزمونهای استخدامی می¬باشد. سابقه خدمت در شرکتهای پیمانکاری دلیلی بر عدم شرکت در آزمونهای مذکور نمی باشد. توصیه می شود با مطالعه لازم در آزمون شرکت فرمائید.

تبدیل وضعیت از کارمند قرارداد مدت معین به رسمی

باتوجه به موافقت وزیرمحترم وقت نفت یکی از فرزندان کارکنان فوت شده ناشی از کار درصورت داشتن شرایط عمومی استخدام ومدرک تحصیلی مورد نیاز به استخدام شرکت درمی¬آیند.لذا درخواست استخدام به همراه مستندات مربوطه به روابط کار و مددکاری اجتماعی شرکت مربوطه ارسال شود .

درخواست تبدیل وضعیت پیمانکاری

چنانچه سرکار فرزند شهید و یا از افرادی که دو نفر و یا بیشتر بستگان درجه اول (شامل خواهر، برادر، مادر) به فیض شهادت نایل آمده اند باشید در صورت دارا بودن سایر ضوابط موضوعه واجد شرایط تبدیل وضعیت استخدامی خواهید بود .

تبدیل وضعیت

استخدام نیروهای شاغل در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد درچارچوب مفاد بخشنامه های صادره امکان پذیر می باشد.

دلیل ملغی شدن آزمون جذب نیروهای پیمانکاری

برگزاری آزمون استخدامی مورد اشاره به دلیل تفاوت قابل توجه آمار افراد ثبت نامی بااطلاعات موجود و عدم امکان تطبیق فعلاً متوقف شد.

حقوق پایین مدت معین

حقوق و مزایای کارمندان قراردادی موقت ( مدت معین ) براساس قانون کار و مصوبات شورایعالی کار تعیین و تدوین می شود. در صنعت نفت علاوه بر مزایای مقرر در قانون مذکور، بخشی از مزایای کارمندان شرکت نیز به آنان تسری یافته است.

تعدیل مدرک

به دلیل گستردگی و تنوع مدارک مأخوذه کارمندان و محدود بودن ظرفیت سمتهای سازمانی، امکان تعدیل همه آنها میسر نمی باشد. براین اساس چگونگی ورود به دانشگاه، محل تحصیل و معدل ٣ شرط مهم تعدیل ملاک می باشد . ضمناً مطابق مقررات چنانچه فردی ٢ سال از زمان اخد مدرک تحصیلی تعدیل نگردد، در گروه مصاحبه بررسی خواهد شد.

شرایط ممتازین

در صورت واجد شرایط بودن استخدام به صورت ممتازی به تأمین نیروی انسانی ٤ شرکت اصلی با سوابق مربوطه مراجعه نمائید .

مشکل کارکنان قراردادی موقت (مدت معین)

طبق ماده ٧ قانون کار قرارداد در قبال دریافت حق السعی برای مدت معلوم میان کارگر و کارفرما منعقد و ماده ١٠ همان قانون درقرارداد نوع کار- ساعات کار- محل انجام کار- تاریخ عقد قرارداد و .. را مشخص نموده است. لذا در مورد حق مسئولیت سرپرستی- سابقه کار مطابق آئین نامه قانون کار وشرایط کار فرما صورت گرفته و پرداخت بر اساس سابقه تجربه مفید مطابق شرایط کارفرما صورت می گیرد.
جهت کسب اطلاعات لازم به کتاب قانون کار مراجعه شود.

حقوق کارمندان قراردادی موقت (مدت معین)

دستورالعمل بکارگیری نیروهای قراردادی موقت (مدت معین) برای رفع ناهماهنگی در نحوه پرداخت حقوق و فوق العاده به کارمندان قرارداد موقت در سطح صنعت نفت با تأکید بر استفاده از نیروی متخصص و باتجربه درموارد خاص و برای پروژه ها و طرح های صنعت نفت به تصویب رسیده است. شایان ذکر است کلیه ضوابط قانون کار از نظر حداقل مزد ، افزایشهای سنواتی و سالانه مطابق مصوبات شورای عالی کار مدنظر بوده و مزید بر آن فوق العاده مخصوص نیز با موافقت مسئولین به شاغلین مشاغل تعیین شده قابل پرداخت می باشد.

بازنشستگی قبل از موعد با ٢٥ سال سابقه طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ٥/٦/١٣٨٦ و یا ٣٠ سال سابقه با حذف شرط سنی

مطابق آئین نامه اجرایی قانون مزبور، اجرای آن الزامی برای دستگاههای اجرایی نداشته، همانطور که مطلع هستید ملاک عمل برای بازنشستگی قبل از موعد در صنعت نفت سن و سابقه می باشد که برای مردان داشتن ٥٥ سال سن و ٢٠ سال سابقه و برای زنان داشتن ٥٠ سال سن و ١٥ سال سابقه می باشد. ضمناً بر اساس مقررات بازنشستگی صنعت نفت اساس و مبنای تعیین بازنشستگی کارمندان، سن آنان است و تقلیل سن بازنشستگی یا حذف آن عملاً باعث خواهد گردید صنعت از تجربه اندوخته کارمندان خود بهره مند نگردد .

با سابقه ٢٠ سال و ٤٢ سال سن می توانم تقاضای بازنشستگی به میل شخصی نمایم؟

طبق مقررات جاری صنعت نفت تقاضای بازنشستگی قبل از سن عادی، وفق مقررات در صورت کسب حداقل شرط سن و سابقه (٥٠ و ١٥ سال) و اخذ موافقت کارفرما، کارمند می تواند به میل شخصی بازنشسته شود .

تعدیل مدرک تحصیلی

مدرک کاردانی فن آوری اطلاعات جنابعالی مأخوذه از دانشگاه جامع علمی کاربردی تبریز با شرکت در آزمونهای استخدامی شرکتهای تابعه صنعت نفت و قبولی در آن قابل تعدیل می باشد.

تعدیل مدرک (مرتبط یا غیر مرتبط)

با مراجعه به سایت تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی می توانید به ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی بالاتر مأخوذه حین خدمت کارمندان دست یابید.

استفاده از معافیت مالیاتی اقساط وام مسکن

معافیت مالیاتی مشمولین استفاده از تسهیلات بانک مسکن مقررات مجری در صنعت نفت نبوده بلکه جزءضابطه های بانک می باشد.

فوق العاه شرایط محیط کار با اشعه و مواد شیمیایی - حق اولاد

فوق العاده کار با اشعه و مواد شیمیایی صرفاً در مشاغل کارگری پرداخت می¬شود. در صورت تغییر شرایط استخدامی(تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی)بدلیل عدم تغییر شرح وظایف شغلی در وضعیت کارمندی نیز پرداخت می¬گردد. تسری آن به سایر کارمندان که در گروه شغلی (دیپلم پذیر) که قبلاً جزء سمتهای طبقه شغلی بوده و با غنی سازی شرح وظایف و تجدیدنظر در شرایط احراز به مشاغل کارمندی تغییر ماهیت داده اند در صورتیکه کماکان به انجام فعالیتهای شغل قبلی بپردازند بلامانع خواهد بود .
کمک هزینه اولاد برای فرزندان پسر که ازدواج نکرده و یا در دبیرستان به تحصیل اشتغال داشته باشند حداکثر تا سن ٢٠ سالگی پرداخت میگردد. در صورتیکه فرزندان پسر ازدواج نکرده و در دانشگاه مشغول تحصیل باشند برای آنان تا سن ٢٥ سالگی پرداخت خواهد شد. فرزندان پسری که ازدواج نموده دیگر تحت تکفل والدین نبوده و امکان استفاده از امکانات رفاهی صنعت نفت وجود ندارد .

عدم رعایت طبقه بندی مشاغل

در مقررات صنعت نفت جذب کارگر ممنوع می باشد چنانچه جنابعالی به مدت سه سال به صورت قراردادی موقت یکساله مشغول به کار می باشید بنابراین درمقابل سمت سازمانی ناشی از طبقه بندی کارمندی صنعت نفت مشغول به کار هستید .

کارآموزان صنعت نفت سال ٧٤-٧٢

سوابق تحصیلی کارآموزان در آموزشگاههای فنی و حرفه ای در صورت استخدام از بدو شروع به تحصیل، قابل احتساب می باشد. با امور اداری شرکت ذیربط مکاتبه نمائید.

درخواست مجوز ارزیابی سوابق غیر شرکتی

سوابق غیرشرکتی کارمندانی که در شرکتهای تابعه صنعت نفت استخدام و یا انتقال می¬یابند. بر اساس 2 مؤلفه سابقه مرتبط با آخرین مدرک تحصیلی و تطبیق با شرایط احراز شغل تحت تصدی در صنعت نفت مورد بررسی قرار خواهدگرفت. سوابق جنابعالی نیز در چارچوب دو مؤلفه مذکور توسط اداره برنامه ریزی و شورای تعیین سوابق تعیین شده است ضمناً عوامل تعیین سوابق در محاسبه حقوق و اعمال آن در بازنشستگی تابع مقررات مربوط می باشد .

شرایط و اعطاء برخی مزایای اداری و استخدامی

با مراجعه به سایت تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی در فصول پنجم و هشتم و نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی آورده شده است.

لزوم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت نفت

اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم بسترسازی و تغییرات در سطوح اداری و استخدامی می باشد که این کار طی چند سال اخیر در دست مطالعه می باشد. مزید اطلاع اجرای این قانون رافع مشکلاتی که جنابعالی مطرح نموده اید نمی باشد.

منع انتقال از کلانشهرها

آئین نامه منع انتقال کارکنان دولت به کلانشهرها، ابلاغی توسط هیأت محترم وزیران می باشد لذا تغییر در ضوابط ابلاغی در مدت زمان اجرای آئین نامه مذکور و تا زمان توقف آن توسط شرکت امکان پذیر نمی باشد .

مرخصی استحقاقی

کلیه مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران پس از ابلاغ در کلیه واحدها و مدیریتها صنعت لازم الاجرا است. در صورت وجود هر گونه مشکل می توانید با واحد بررسی طرحها و هماهنگی مقررات اداری شرکت ملی صنایع پتروشیمی تماس حاصل نموده و پیگیر موضوع باشید .

چرا برای اعمال ١٥% اضافه حقوق مربوط به یک مقطع تحصیلی بالاتر، با فرمهای ابلاغ شده باعث عدم تأثیر افزایش کامل در حقوق فعلی شده اید.

مفاد نامه شماره دی/١٩١٠٤٠/ ت ه م/٤٠٢ مورخ ٢٥/٦/١٣٨٨ به نحوی تنظیم شده که تعدیل حقوق ناشی از تغییر رویه مبنی بر اعمال ١٥% اضافه حقوق یک مقطع تحصیلی بالاتر برای جانبازان با کمتر از 25% جانبازی منجر به افزایش حقوق بیشتر نسبت به کارمندان جانبازی که از ابتدا و در شرایط مساوی بر این اساس تعیین حقوق گردیده¬اند نشود.

چرا تغییر ارزشیابی سنوات قبل برای بعضی از جانبازان امکانپذیر است

مطابق ضوابط و شرایط تغییر ارزشیابی سنوات قبل برای کلیه کارمندان منع مقرراتی دارد.

چرا جانبازان از بدو استخدام به رسمی تبدیل وضعیت نمی یابند؟

پیرامون تبدیل وضعیت حسب قوانین موضوعه(قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان) در مورد جانبازان جدیدالاستخدام نیز بدواً به کارمند پیمانی و پس از دوره کاراموزی به رسمی تبدیل وضعیت می یابند.

چرا حقوق ایام اسارت پرداخت نمی گردد؟

با عنایت به آراء صادره موضوع تعارض در آنها از طریق مراجع ذیصلاح در حال پیگیری می باشد.

انتقال

با توجه به بیماری مزمن صعب العلاج ( MS ) جنابعالی، انتقال از پتروشیمی شهید تندگویان به شهرستان شیراز مستلزم طرح پرونده شما در کمیسیون عالی پزشکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و اعلام نقطه نظر قطعی آن شورا می باشد. در صورت پاسخ مثبت شورای مذکور، اقدام لازم از طریق مدیریت منابع انسانی شرکت مذکور قابل انجام است .

امریه سربازی

با مراجعه به سایت معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت، در صورت واجد شرایط بودن فرمهای مربوط به امریه سربازی را تکمیل و ارسال نمائید.

کاریابی، جابجایی و انتقال

در مورد انتقال و جابجایی کارکنان، مطابق مقررات مجری درخواست کاریابی توسط کارفرما یا شخص کارمند به ادارات تأمین نیروی انسانی شرکتها ارسال و پس از طی فرآیند مربوط و وجود سمت مناسب در واحد دیگر، اقدام لازم صورت می گیرد. بلاسمت شدن و جابجایی کارمند تابع ضوابطی است که در مقررات به ضرورت رعایت آنها اشاره شده است. اقدامات خارج از آن نمی تواند موجب بلاسمت شدن یا انتقال کارمند گردد.

حذف ٥٢ درصد حقوق کارکنان قراردادی مدت معین فوق دیپلم

مطابق مفاد مصوبه شماره ١٦٦٢ هـ . م مورخ ٢٦/١٢/١٣٨٧ جذب و بکارگیری کارکنان قراردادی موقت ( مدت معین ) فوق دیپلم صرفاً با مجوز وزیر و در مشاغل عملیاتی امکان پذیر می باشد کارکنانی مشمول مزایای مصوبه می شوند که وفق مصوبه مذکور جذب شوند . عدم تسری فوق العاده جذب به افراد فوق دیپلم که در مشاغل غیر عملیاتی بکار گرفته می شوند، مطلب جدیدی نبوده و در مصوبه قبلی نیز ( ١٣٥٩) به صراحت مطرح شده است .

رسمی شدن خانواده شهدا

به منظور ارج نهادن به جایگاه والای خانواده های معظم شهدا، با عنایت به محدودیت پذیرش سازمان به لحاظ لزوم استخدام فرزندان شاهد و جانباز و آزاده و نیروهای بومی، با تبدیل وضعیت استخدامی افراد قرارداد موقت ( مدت معین ) و نیروهای پیمانکاری که فرزند شهید بوده و یا حداقل دو نفر از بستگان درجه اول آنان به فیض شهادت نائل آمده اند، موافقت به عمل امده است .

معیشت کارمندان

نظام پرداخت صنعت نفت مبتنی بر شرایط، جایگاه و اهمیت مشاغل و سوابق تجربی و تحصیلی افراد می باشد که با عنایت به نظام طبقه بندی مشاغل از مناسب ترین جبران خدمات برخوردار است.
خاطر نشان می سازد در چند سال اخیر افزایش و پرداخت حقوق با توجه به ضوابط و مقررات اعلامی از سوی دولت و هماهنگ با آن انجام پذیرفته است.
از منظر مقررات اداری و استخدامی افرادی که به نوعی از تسهیلات وام مسکن، ودیعه یا منازل سازمانی استفاده می نمایند، در شمار استفاده کنندگان تلقی شده و این به معنی نقص در مقررات مجری نیست .

تخصیص منزل سازمانی

نحوه تخصیص منازل سازمانی به نیروهای شاغل در شرکتهای تابعه صنعت نفت که نسبت به کارکنان واجد شرایط متقاضی بسیار کمتر و محدود می باشد، تابعی از تجمیع امتیازات شخصی و پرسنلی افراد بوده که عوامل امتیازی حسب مورد در شرکتها تنظیم و منازل سازمانی براساس اولویت واگذار می گردد .
توصیه می شود با امور اداری سازمان متبوع خود مکاتبه نمائید.

تعدیل مدرک

با مراجعه به سایت تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی می توانید به ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی بالاتر مأخوذه حین خدمت کارمندان دست یابید.

درخواست رؤیت خلاصه پرونده را از سایت نیروی انسانی

امکان رؤیت خلاصه پرونده از طریق سایت معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت وجود دارد . در صورت بروز مشکل با مدیریت فنآوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران تماس حاصل نمائید.
بیشتر
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
Best View 1024x768
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما