English site
دوشنبه 1 بهمن 1397   05:28:05
|           RSS


شیوه نامه طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی های ( بانکرینگ ) ابلاغ شد

1395/4/1 سه‌شنبه

 

از سوی مهندس زنگنه وزیر نفت کشورمان ، شیوه نامه طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی های ( بنکرینگ ) در آب های مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت (MOP) در این ابلاغیه آمده است :

شرکت ملی نفت ایران 
     پیرو دستورالعمل شماره 87517- 20/2 مورخ 29/02/1394 بدینوسیله در اجرای ماده (131) قانون برنامه پنجم توسعه و اعمال سیاست های تشویقی برای ایجاد مرکز فعال و جذاب سوخت رسانی ( هاب بانکرینگ ) شیوه نامه طرح جامع خدمات سوخت رسانی ( نفت کوره و نفت گاز) به کشتی ها وشناورها به روش خرده فروشی ( بانکرینگ ) در سواحل و محدوده آب های مرزی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:
شیوه نامه طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی ها( بانکرینگ ) در آب های مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
ماده 1- موضوع: عبارت است از ایجاد تسهیلات لازم برای ارئه خدمات سوخت رسانی به شناورها به روش خرده فروشی توسط بخش غیردولتی در آب های مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر.
ماده 2- تعاریف :
1-2- خدمات بانکرینگ :
عبارت است از عملیات خرده فروشی نفت کوره و نفت گاز به عنوان سوخت کشتی ها وسایر شناورها.
2-2- روش های سوخت رسانی در بانکرینگ : عبارت است از تحویل سوخت به کشتی ها کنار اسکله یا سوخت رسانی به کشتی ها از مخازن ساحلی توسط خط لوله یا توسط شناورها(BARGES) در آب های یادشده
3-2- پروانه عملیات بانکرینگ : عبارت است از اجازه ای که توسط وزارت نفت ( شرکت ملی نفت ایران ـ مدیریت امور بین الملل) برای متقاضیان خصوصی و تعاونی ذیصلاح برابر ضوابط این شیوه نامه صادر می شود.
تبصره : مجوزهای صادره قبلی که توسط شرکت ملی پخش صادر شده در مدت اعتبار خود معتبر می باشد.
4-2- مجری : شخص حقوقی ( بخش خصوصی و یا تعاونی ) است که برابر ضوابط این شیوه نامه به وی پروانه عملیات بانکرینگ داده می شود.
5-2- قرارداد بانکرینگ : سندی است که بین مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران و مجریان بانکرینگ ( دارندگان پروانه بانکرینگ ) جهت ارائه خدمات سوخت رسانی به شناورها تنظیم می گردد.
ماده 3- برای اعمال بند 1-2 فوق متقاضیان پروانه بانکرینگ باید توانایی لازم در تامین شناور مناسب و مخازن و دیگر تجهیزات و ابزار مورد نیاز( تاسیسات ساحلی و یا دریایی لازم) به صورت ملکی و یا اجاره ای و نیز توانایی مالی کافی برای اجرای تعهدات خود را به تشخیص شرکت ملی نفت ایران داشته باشند.
ماده 4 – وزارت نفت براساس سیاست های کلی و باتوجه به تراز تولید و مصرف سوخت کشور، مقادیر صادراتی نفت کوره و نفت گاز را مشخص می نماید و امور بین الملل نسبت به تخصیص محمولات به صادرات و بانکر با اولویت بانکرینگ اقدام می کند.
ماده 5 – باتوجه به ماده 4، مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران تامین سوخت شرکت های بانکرینگ را طی قراردادهای مدت دار تعهد می نماید.
ماده 6 - مقررات حمایتی : به منظور تشویق بخش غیردولتی و انجام سرمایه گذاری برای تحقق اهداف ماده (131) قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت هرتن نفت کوره و نفت گاز تحویلی به مجریان بانکرینگ، قیمت های استاندارد و رسمی ماهیانه است که توسط مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران اعلام می شود و عبارت است از:
میانگین قیمت های 380 CST BUNKER DELIVERED FUJAIRAH  اعلام شده توسط نشریه پلاتس تحت عنوان PLATTS ASIAN BUNKER ASSESSMENTS  منهای یک عدد ثابت برای هر ماه عملیاتی
تبصره 1) : عدد ثابت یاد شده برای هرماه باید به تایید وزیر نفت برسد.
تبصره 2): میانگین مورد نظر در قراردادهای مربوطه توافق خواهد شد.
تبصره 3): قیمت های رسمی بانکرینگ تا روز دهم ماه قبل از ماه میلادی عملیاتی با احتساب هزینه های عملیاتی و رعایت فاصله منطقی با قیمت های محمولات متناظر صادراتی در همان ماه میلادی عملیاتی اعلام خواهد شد.
تبصره 4): منظور از ماه عملیاتی، ماه تحویل محمولات می باشد.
ماده 7 - وجوه معامله محموله های نفت کوره و نفت گاز بانکرینگ  توسط مجریان براساس شرایط مندرج در قراردادهای مربوطه به حساب یا حساب های اعلامی از سوی شرکت ملی نفت ایران واریز خواهد شد.
ماده 8 ـ شرکت ملی نفت ایران می تواند بهای محموله ها را به صورت ارزی/ ریالی ( با احتساب نرخ تسعیر ارز آزاد) از خریدار دریافت نماید. نرخ تسعیر ارز آزاد در معاملات بانکرینگ نفت کوره و نفت گاز، عبارت است از میانگین نرخ آزاد خرید و فروش دلار براساس اعلام صرافی های بانک های صادرات، ملت و سامان دو روز کاری قبل از تاریخ پرداخت طبق قرارداد مربوطه.
تبصره: درصورت عدم اعلام نرخ ارز از سوی هر کدام از سه صرافی فوق الذکر، میانگین دو نرخ اعلامی ملاک محاسبه خواهد بود.
ماده 9- مسئولیت نظارت بر کمیت و کیفیت سوخت بانکرینگ تحویلی به مجریان بانکرینگ  برعهده اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت می باشد.
ماده 10- حوزه فعالیت طرح، تمامی جزایر و بنادر کشور در جنوب و شمال می باشد. باتوجه به مزیت نسبی و موقعیت جغرافیایی جزیره قشم، این جزیره به عنوان قطب خدمات بانکرینگ کشور تعیین می گردد.
مجریان طرح صرفاً مجاز به عرضه سوخت در حوزه جغرافیایی مندرج در پرونه فعالیت خود می باشند.
ماده 11- فرآورده های فروخته شده به مجریان بانکرینگ، فروش داخلی با مجوز صادرات می باشند
ماده 12- مسوولیت انجام هماهنگی اجرایی این شیوه نامه با سایر دستگاه های ذیربط بالاخص سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان امورمالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، سازمان محیط زیست، سازمان مناطق آزاد برعهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.
ماده13 – مجریان بانکرینگ در قراردادهای منعقده با مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران باید متعهد شوند که به هیچ وجه مجاز به کلی فروشی و صادرات سوخت بانکرینگ به صورت CARGO نمی باشند و باید محمولات را صرفاً به صورت خرده فروشی و به عنوان بانکرینگ ( حداکثر5 هزار تن متریک در هر مرحله تحویل ) به فروش برسانند. جبران زیان وارده ناشی از تخطی از مفاد این ماده ( فروش بصورت CARGO) باید در قراردادها پیش بینی و تصریح شودکه علاوه بر لغو پروانه بانکرینگ، متخلف مشمول ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و مجازات های مذکور در مقررات قانون قاچاق کالا و ارز نیز می باشد.
ماده 14- به منظور پیشگیری از وقفه در عرضه سوخت به کشتی های بانکرینگ، لازم است که به تامین نفت کوره و نفت گاز از این شرکت ها نسبت به دیگر موارد صادراتی اولویت داده شود.
ماده 15- مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یکبار، عملکرد این شیوه نامه را به وزارت نفت گزارش نماید.
این شیوه نامه مشتمل بر 15 ماده و 6 تبصره، از تاریخ اول تیرماه 1395 قابل اجرا می باشد.   
این شیوه نامه جایگزین دستورالعمل های شماره 554764-1/28 مورخ 12/12/1392، شماره 191437-1/28 مورخ 29/04/1393 و شماره 540013- 1/28 مورخ 14/11/1393 و شماره 87517- 2/20 مورخ 29/02/1394 می شود.
لازم است شرکت ملی نفت ایران به نحو مناسب این شیوه نامه را عیناً به اطلاع همه ذینفعان برساند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 17578
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
Best View 1024x768