خبر چرخشی
آمریکا فشار بر ایران را زیاد کند بازار نفت فوق‌العاده شکننده می‌شود