انتصابات«فتح‌الله حسینی» مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران شد

تاریخ انتشار:1399/8/6

وزیر نفت در حکمی فتح‌الله حسینی را به‌عنوان مشاور وزیر در امور ایثارگران منصوب کرد.
در حکم بیژن زنگنه به فتح‌الله حسینی آمده است:

«با عنایت به سوابق ایثارگری، شایستگی و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان «مشاور وزیر در امور ایثارگران» منصوب می‌شوید. انتظار دارد که با تعامل سازنده نسبت به پیگیری مسائل جامعه شریف ایثارگران صنعت نفت و صیانت از حقوق ایشان اهتمام ورزید.

از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در خدمت به این قشر فداکار مسئلت دارد.»