انتصابات
سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت منصوب شد
سرپرست اداره کل تشکیلات، روش‌ها و تعالی سازمانی وزارت نفت منصوب شد
سرپرست سازمان حراست صنعت نفت منصوب شد
مدیرعامل جدید سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت منصوب شد
«فتح‌الله حسینی» مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران شد