کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه از نگاه دوربین

شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه از روز یکشنبه (هشتم آبان‌ماه) تا روز سه‌شنبه (دهم آبان‌ماه) به میزبانی روسیه برگزار و در پایان چهار سند همکاری میان دو کشور امضا شد.

V6.0.19.0