اوجی: در ۲ سال اخیر ۴۰ درصد به توان تولید نفت کشور افزوده شده است

جواد اوجی، وزیر نفت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد آثار افزایش سرمایه‌گذاری در رشد تولید گفت: با افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام در دو سال اخیر ۴۰ درصد به توان تولید نفت کشور افزوده شده است.

V6.1.3.0