استایل صفحات داخلی تصاویر[~cls=~]
  • ساعت : ۱۴:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 
تهاجم رژیم بعث عراق به صنعت نفت ایران
رژیم بعث عراق با آغاز جنگ تحمیلی حمله هوایی به تأسیسات صنعتی و نفتی، مراکز مربوط به تولیدات کشاورزی، دامپروری و حمل و نقلی ایران را آغاز کرد تا بتواند با تخریب این مکان‌ها ضربه های کارسازی به ایران وارد کند اما به‌دلیل تهاجم رژیم بعث عراق به صنعت نفت ایران
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.19.0