• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 
  • کد خبر : ۶۸۴۷
حمل و نقل

-    امور پنج گانه بخش حمل و نقل

-    بهبود روش های حمل و نقل

اهم استراتژيها و سياستهاي اين حوزه به شرح ذيل مي باشد:
o    تعيين سبد سوخت بخش حمل و نقل كشور
o    شناخت عوامل تاثير گذار در مصرف سوخت حمل و نقل درون و برون شهري
o    توسعه حمل و نقل عمومي
o    استفاده از سيستمهاي حمل و نقل هوشمند
o    پروژه هاي كاهش تقاضاي سفر
o    عضويت در كارگروه ارائه تسهيلات جهت حمايت از خريد واگن باري
o    كاهش شدت انرژي حمل و نقل جاده اي، هوايي و دريايي
o    مطالعه در زمينه سيستمهاي حمل و نقل جايگزين و روشهاي جديد
o    تدوين كتاب انرژي و حمل و نقل
o    حمايت از طرحهاي كاهش مصرف سوخت
o    مديريت سيستم هاي حمل و نقل و گسترش فن آوري اطلاعات
o    منطقي كردن سهم هر يك از مدهاي حمل و نقل    

-    فناوري خودروهاي سبك
تعداد خودروهاي موجود در جهان روز به روز در حال افزايش است. اين به معني نياز به حمل و نقل بيشتر سوخت و همچنين به خصوص در بازارهاي در حال توسعه، به معني ازدياد آلاينده هاي خروجي از اين خودروها مي باشد. افزايش ميزان آلاينده دي اكسيد كربن يك مشكل جهاني مي باشد.

عمده استراتژي ها و سياست هاي این حوزه به شرح ذيل مي باشد:
o    كاهش مصرف سوخت در خودروها
o    ارتقاء كيفيت و كاركرد ناوگان حمل و نقل كشور
o    توسعه خودروهاي سبك ديزل، هيبريد و ... در كشور
o    شناسايي عوامل تاثير گذار در مصرف سوخت خودروهاي سبك
o    كاهش شدت انرژي خودروهاي سبك با ارتقا كارايي موتور خودرو
o    مطالعه طرحها و ابداعات موثر در كاهش مصرف سوخت

-    فناوري خودروهاي سنگين
يكي از پر مصرف ترين بخشهاي نفت گاز در كشور بخش حمل و نقل مي باشد كه نشات گرفته از ناوگان خودروهاي سنگين كشور مي باشد اهم فعاليت ها در این زمینه به شرح ذيل مي باشد:
o    كاهش مصرف سوخت در خودروهاي سنگين
o    شناخت بافت خودروهاي سنگين كشور
o    برنامه ريزي براي كاهش عمر ناوگان با خارج كردن خودروهاي فرسوده سنگين
o    ارتقاي كيفيت و كاركرد ناوگان سنگين حمل و نقل كشور
o    استفاده از تجهيزات جانبي براي كاهش مصرف سوخت خودروهاي سنگين
o    مطالعه در زمينه قواي محركه خودرو سنگين در راستاي كاهش مصرف سوخت
o    مطالعه و امكان سنجي استفاده از سوختهاي جايگزين در خودروهاي سنگين

-    بهبود و توسعه سوخت
برخی از استراتژيها و سياستهاي مرتبط با اين حوزه به شرح ذيل مي باشد:
o    مطالعه و بررسي در خصوص سوختهاي جايگزين نظير lng ، متانول ،بيواتانول ، بيوديزل
o    بررسي كيفيت و تعيين وضعيت سوختهاي توليدي و عرضه شده در بخش حمل و نقل نظير بنزين ، نفت گاز و cng
o    بررسي و ارزيابي فن آوري ها و روش هاي كاهش مصرف سوخت متداول در بخش حمل و نقل شامل بررسي مواد افزودني به سوخت يا روغن موتور خودروها ، قطعات كاهنده مصرف سوخت و روش هاي كاهش اتلاف فراورده ها در سيستم هاي توزيع و عرضه سوخت و انتخاب روش ها يا فناوري هاي سازگار با سوخت و خودرو درکشور
o    همكاري در تدوين سبد سوخت كشور در بخش حمل و نقل
o    عضويت در كميته فني ارزيابي مصرف سوخت خودروهاي وارداتي و شركت درجلسات كميته فني واردات خودرو در وزارت صنايع
o    مشاركت در تدوين و بازنگري استاندارد هاي ملي مربوط به سوخت و روغن موتورخودروها و مكمل هاي آنها

-    استاندارد، تدوين معيار و مميزي مصرف سوخت
بهاي ارزان انرژي در ايران منجر شده است تا به مسئله كنترل راندمان انرژي خودروهاي توليدي و در حال تردد كشور توجه كافي نشود. اگرچه به منظور ارتقا كارايي سوخت خودروهاي توليدي، معيارهاي مربوطه تدوين، تصويب و لازم الاجرا شده است ليكن فرآيند مداوم بازنگري استاندادرهاي گذشته، به روزرساني و مميزي پايش اثر بخشي استانداردها نيز نيز كاملاً ضروري مي‌نمايد. در قوانين و آيين نامه‌هاي متعددي نيز به ضرورت استاندارد سازي و تدوين معيار مصرف سوخت تصريح شده است كه از اين ميان مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
o    ماده 121 برنامه پنج ساله سوم
o    ماده 23 برنامه پنج ساله چهارم (تنفيذ ماده 121 برنامه پنج ساله سوم)
o    قانون اصلاح الگوي مصرف (مواد قانوني 11 - 12 - 13 - 9 - 6 – 14)
o    قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
o    آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون اصلاح الگوي مصرف

بر اساس آيين‌نامه اجرايي ماده 121 قانون برنامه سوم، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايرانو تحقيقات صنعتي ايران، وظيفه تدوين و تصويب معيارهاي انرژي‌بري را در تجهيزات، فرآيندها و سيستم‌‌هاي مصرف كننده انرژي برعهده دارند. رياست كميته مذكور كه كميته معيار مصرف انرژي ناميده شده است در موارد مربوط به سوخت‌هاي فسيلي برعهده وزارت نفت مي‌باشد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پیوندها
    V6.0.19.0