وزارت نفت

وزارت نفت ۱۴۱ دستگاه ونتیلاتور به وزارت بهداشت اهدا کرد


آشنایی با صنعت نفت ایران در ۵ دقیقه