تصویری - وزارت نفت.
 

طرح میزبانی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پژوهشگاه نفت

 
امتیاز دهی