سوژه


دونده المپیکی نفت و مشکل غیرقابل پیش‌بینی

09:041395/5/18

رضا قاسمی، ملی پوش نفت که به همراه سایر ورزشکاران کاروان ایران در محل برگزاری مسابقات المپیک ریو به سر می برد، با مشکلی غیر قابل پیش بینی مواجه شده است.به گزارش سایت اداره کل ورزش وزارت نفت، رضا قاسمی، فرزند یکی از کارکنان صنعت نفت که به عنوان نماینده دوومیدانی کشورمان در ریو حضور دارد، شب گذشته متوجه سرقت کفش های خود شد!

وی قرار بود با این کفش ها در مسابقات حضور پیدا کند.

فدراسیون دوومیدانی در حال حاضر پیگیر حل این موضوع است.

نسخه قابل چاپ