آخرین اخبارwww.mop.ir


1398/9/5 سه‌شنبه

فراخوان دعوت به همكاري در برابر سمت مديركل بازرسي و پاسخگويي به شكايات

وزارت نفت به منظور انتخاب فردي شايسته، اصلح و توانمند براي تصدي جايگاه مدير كل بازرسي و پاسخگويي به شكايات در ستاد وزارت نفت مستقر در تهران، در نظر دارد از بین شاغلين صنعت نفت و ديگر دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي دولتي طبق شرايط مندرج در سامانه http://jos.mop.ir دعوت به همكاري نمايد تا پس از طی موفقيت آميز مراحل انتخاب از طريق سنجش مهارت‌ها و توانمندي‌ها و ارزیابی شايستگي‌ها در كانون ارزيابي و مصاحبه به عنوان " مدير كل بازرسي و پاسخگويي به شكايات "، مشغول به خدمت شود.

علاقه‌مندان می‌توانند حداكثر تا تاريخ 98/10/5 نسبت به تكميل مشخصات خود در سامانه مذكور اقدام نمايند.