.
.
بیست‌ودومین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز

بیست‌ودومین نشست وزیران نفت و انرژی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) با حضوربیژن زنگنه، وزیر نفت از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.
1399/8/22 پنجشنبه

 
امتیاز دهی