يكشنبه 15 تير 1399   08:44:17
شنبه 21 ارديبهشت 1392 سوالات متداول - مقررات مرتبط با کارکنان قرارداد مدت موقت

**دوره‌های آموزشی و حضور در سمینارها

اجرای دوره، آموزش‌های عمومی و تخصصی برای افزایش سطح دانش عمومی و فنی معرفی افراد مذکور برای دوره و حضور در سمینارهای خارج از شرکت و داخل کشور چنانچه مرتبط با وظایف شغلی آن‌ها باشد با تشخیص و موافقت مدیر / رئیس بلافصل ذیربط، با رعایت ضوابط اعلامی بلامانع است.

**ماموریت موقت داخل کشور
چنانچه حسب تشخیص کارفرما صرفا برای مدت محدود به خارج از محل خدمت اصلی اعزام شوند، ماده(46) قانون کار برای آنان اعمال شود.

**استفاده از تسهیلات ورزشی
مطابق ماده (154) قانون کار، کارفرما مکلف به تخصیص محل مناسب برای استفاده مشمولین در رشته-های مختلف ورزشی با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان می باشد. بنابراین، مشمولینی که در مراکز خاص عملیاتی نظیر: جزایر، مرکز دورافتاده و خارج از مراکز شهری اشتغال داشته و امکانات ورزشی صرفا مرتبط به شرکت‌ها و در جوار تاسیسات محدود می-شود، استفاده آنان از تسهیلات ورزشی شرکت‌ها بلامانع است.

در سایر مناطق، به علت محدودیت ظرفیت امکانات ورزشی موجود توصیه می‌شود راهکار اجرای ماده قانونی فوق‌الذکر(154) در تعاملات با ادارات کار ملاک عمل قرار گیرد.

** مرخصی بدون حقوق
در ماده (72) قانون کار، نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق را منوط به توافق کتبی کارگر با نماینده قانونی او و کارفرما تعیین نموده است و هیچ‌گونه تکلیف قانونی به عهده کارفرما (به نوعی که مکلف به اجرای آن باشد) مشاهده نمی‌شود و از آنجا که از خدمات کارکنان قراردادکار مدت-موقت برای مشاغل خاص استفاده می‌شود، لذا مطابق بند(7) اطلاعیه شماره ت ه م /74844 مورخ 26/02/1391 اعطای مرخصی بدون حقوق در طول قرارداد مدت موقت به علت کوتاه بودن مدت قرارداد وجاهت ندارد.

اجرای مفاد ماده( 67) قانون کار (ادای فریضه حج واجب) صرفا برای یک نوبت،یک ماه با مرخصی استحقاقی امکان‌پذیر است.

** انتقال و جابجایی

- جابجایی در واحدهای درون یک مدیریت و در محل جغرافیایی فعلی خدمت، در صورتی که به تغییر شغل منجر نگردد بلامانع است.
- بدون جایگزینی در مبداء(شرکت مبداء پس از اجازه ترخیص درخواست نیروی جایگزین نداشته باشد) و اعلام‌نیاز در مقصد بلامانع است.

**مزایای قانونی
نظر به اینکه شرکت‌ها پس از انعقاد قرارداد کارموقت با افراد مشمول ملزم به رعلیت قوانین کار و تامین اجتماعی در مورد آنان می‌باشد، مزایای قانونی متعارف تعیین شده در قوانین مذکور نظیر: کمک هزینه مسکن، عائله‌مندی، خواربار و ... تا مادامی که قرارداد پایان نیافته، پرداخت می‌شود.

** کمک هزینه عائله‌مندی (مرجع قانونی ردیف‌های 1تا7 بخشنامه تدوین و هماهنگی مقررات اداری استخدامی مورخ 23/05/91 شماره: ت ه م/ 221702)
با عنایت به ماده( 86 )قانون تامین اجتماعی که ناظر بر پرداخت کمک عائله‌مندی منحصرا تا دوفرزند بیمه شده فارغ از جنسیت می‌باشد، بنابراین به کارکنان مرد و زن مشمول قرارداد کار مدت موقت که حداقل سابقه پرداخت حق بیمه آنان 720 روزکار باشد کمک مذکور به فرزندان آنان ( تا دو فرزند ) تا سن 18سالگی پرداخت می‌شود. ضمنا پرداخت کمک مذکور به فرزندان واجد شرایط بعد از 18سالگی منوط به ادامه اشتغال به تحصیل ( تا پایان تحصیلات) و یا از کار افتادگی در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی ( موضوع ماده91 قانون مربوط ) خواهد بود.

** حقوق و مزایای کارکنان مشمول قرارداد کار مدت موقت
بند(4)بخشنامه وزیر محترم در ارتباط با ساماندهی کارکنان شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد شماره 444758-1/28 مورخ 02/12/1390
"در عقد قرارداد مستقیم اعمال هرگونه تغییری در حقوق و مزایای کارکنان ذیربط نسبت به زمان اشتغال در پیمانکاری ممنوع است."
بخشنامه معاونت: شماره م ت م ا م /241839/1 مورخ 06/06/1391
"... به مدیران و مسئولین اجرائی اکیدا یادآوری فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد در مزد و مزایای این گروه کارکنان هیچ‌گونه تغییری صورت نگرفته و ..."

** نفت کارت:سرانه ورزش، کمک هزینه غذا
مطابق ماده( 151 ) قانون کار، کارفرما در شرایطی مکلف به تامین یک وعده غذای گرم برای کارکنان خود می‌باشد که این امر در شرکت‌های عملیاتی و مراکز تولیدی بصورت رایگان به همه کارکنان منجمله کارکنان مدت موقت کار پرداخت می‌شود.

در سایر واحدها، منجمله واحدهای ستادی هرچند که کارفرما تکلیف قانونی جهت پرداخت کمک هزینه غذا ندارد، لیکن در راستای حمایت از این گروه از کارکنان و همسانی آنان در دریافت کمک هزینه غذ، اطلاعیه شماره ت ه م / 236015 مورخ 04/06/1391 صادر و مقرر شده است اعطای مبلغ 30000 ریال بابت هر روزکاری همانند سایر کارکنان در قالب ارائه کارت الکترونیکی و یا پرداخت در حقوق صورت پذیرد
.

**استفاده از تسهیلات بهداشت و درمان
نظر به اینکه این گروه از کارکنان به لحاظ اداری و استخدامی تابع قانون کار و امور بیمه ای( درمان و بازنشستگی ) تابع قانون تامین اجتماعی بوده و بابت آن‌ها شرکت‌ها 20درصد حق بیمه سهم شرکت را برای درمان و بازنشستگی به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌نمایند، بنابراین پذیرش تعهدات مضاعف بر قانون به نوعی که آنان بتوانند از خدمات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برخوردار شوند، مد نظر قانون‌گذار نبوده و عملا موجب استفاده دوگانه از نظام بهداشت و درمان در کشور شده که جنبه اجرائی بر آن حاکم نیست.

**وام‌های اعطایی
کارمندان تابع قوانین اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران کسورات بازنشستگی خود را به صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت پرداخت می‌نمایند. لذا، می‌توانند از وام‌های اضطراری، مسکن و غیره از محل اعتبارات صندوق مذکور استفاده نمایند.
در حالی‌که، کارکنان قرارداد مدت موقت تابع صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بوده و لذا صرفا می توانند از تسهیلات صندوق مذکور و یا تسهیلات وامی بانک‌های دولتی و خصوصی در سطح کشور( حسب مورد ) استفاده نمایند.


**پاداش بهره‌وری
بر مبنای روال گذشته، بهنگام صدور مجوز از طریق وزرای محترم نفت در خصوص پرداخت حق‌الزحمه بهره‌وری به کارمندان بخشنامه موازی در خصوص پرداخت به نیروهای شاغل شرکت‌های پیمانکاری تحت پوشش نیز ابلاغ می‌شده که این موضوع مورد ایراد سازمان‌های نظارتی بالاخص دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است به همین دلیل پرونده مفتوحی در مراجع مذکور وجود دارد. مشکل فوق برای آن‌ دسته از کارکنان که از تاریخ 01/01/1391بر مبنای قرارداد مستقیم تغییر وضعیت یافته‌اند برطرف شده است. علی رغم تصریح بخشنامه‌های وزرای محترم نفت مبنی بر پیش‌بینی روند بودجه پاداش بهره‌وری در اسناد پیمان مناقصه به هنگام انعقاد قرارداد، کماکان موضوع ممنوعیت پرداخت پاداش به سایر نیروهای شاغل در شرکت‌های پیمانکاری تحت پوشش از طریق سازمان‌های نظارتی بالاخص دیوان محاسبات مطرح می باشد.

** شرکت در المپیادهای ورزشی سالانه در صنعت نفت
به‌دلیل موارد موصوف و هزینه‌زا بودن شرکت کارکنان قرارداد کار مدت موقت در المپیادهای ورزشی کارمندان، موضوع چگونگی شرکت آنان تحت مطالعه و بررسی است که در صورت حصول نتیجه اعلام خواهد شد.


 
  
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران است.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in IE7, 1024x768