فرصت های سرمایه گذاری در بخش بالا دستی
 
  • پروژه‌های نفتی
شرکت ملی نفت ایران ۵۲ میدان هیدروکربوری و ۱۸ بلوک اکتشافی را برای توسعه و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است.در این بین اولویت اصلی شرکت توسعه میدان‌های مشترک می‌باشد و در رتبه بعدی میدان‌های توسعه نیافته با پتانسیل تولیدی بالا و حفظ یا افزایش تولید میدان‌های توسعه یافته است. فهرست میدان‌های نفتی به شرح ذیل است:
-    پروژه‌های نفتی
-    میدان‌های نفت سنگین گلشن و فردوسی
-    میدان‌های سهراب، اروند، بندکرخه، جفیر، سپهر، سوسنگرد
-    بسته میدان‌های نفتی غرب ایران
     
  • پروژه‌های گازی
شرکت ملی نفت ایران ۵۲ میدان هیدروکربوری و ۱۸ بلوک اکتشافی را برای توسعه و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است.در این بین اولویت اصلی شرکت توسعه میدان‌های مشترک می‌باشد و در رتبه بعدی میدان‌های توسعه نیافته با پتانسیل تولیدی بالا و حفظ یا افزایش تولید میدان‌های توسعه یافته است. فهرست میدان‌های گازی به شرح ذیل است:
-    پروژه‌های گازی
-    میدان‌های گازی گلشن و فردوسی
-    میدان‌های هالگان، سفید باغون، سفید زاخور، دی، و فاز ۲ آغار
 
  • پروژه‌های اکتشافی
شرکت ملی نفت ایران ۵۲ میدان هیدروکربوری و ۱۸ بلوک اکتشافی را برای توسعه و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است. در این بین اولویت اصلی شرکت، توسعه میدان‌های مشترک می‌باشد و در رتبه بعدی میدان‌های توسعه نیافته با پتانسیل تولیدی بالا و در نهایت حفظ یا افزایش تولید میدان‌های توسعه یافته است. فهرست بلوک‌های اکتشافی به شرح ذیل است:
-    بلوک‌های اکتشافی
-    بلوک‌های اکتشافی دریای خزر

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
معرفی فرصت ها و چارچوب سرمایه گذاری فراورش نفت خام

به منظور معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت نشستی با عنوان معرفی فرصت ها و چارچوب سرمایه گذاری فراورش نفت خام در 30 بهمن 1398 در تهران برگزار شد.

رویکرد اخیر صنعت نفت در قراردادهای مبتنی بر احداث، مالکیت و بهره برداری B.O.O)) بر مبنای جذابیت حداکثری در بخش سرمایه گذاری و تسهیم ریسک و منافع بین کارفرما و پیمانکار است.  محور اصلی این قراردادها بر مبنای خرید خدمت است و محاسبه مبلغ قرارداد بر مبنای چهار مولفه اصلی صورت خواهد گرفت.
حق الزحمه مربوط به فرآورش نفت خام اولویتی مهم در محاسبه مبلغ قرارداد خواهد بود و  محاسبه حق العمل کاری بر مبنای تعداد بشکه های تحویلی نفت خام مورد انتظار انجام خواهد شد. در این محاسبات، دوره بهره برداری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای این مهم ۱۰ سال بوده و با کاهش زمان از سوی پیمانکار مبلغ های پرداختی افزایش خواهد یافت. تعداد روزهای کاری انجام پروژه با در نظر گرفتن دوره های مربوط به تعمیرات اساسی و ظرفیت فرآورش روزانه نفت خام از مولفه های دیگر در محاسبه حق العمل کاری پیمانکاران خواهد بود. حمایت همه جانبه صنعت نفت از شرکت های دانش بنیان و پیمانکاران توانمند داخلی وجود دارد و تمهیداتی برای تسهیل سرمایه گذاری در قراردادهای مرتبط اندیشیده شده است که کمک موثری به شرکت های فعال در این حوزه خواهد بود.

تضامین دریافتی یک ساله و قابل تمدید در پایان هر سال خواهد بود؛ در عین حال مقرر شده است تا ۲۵ درصد از حق الزحمه فرآورشی طی یک سال در قالب پیش خرید خدمات فرآورشی از سوی شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود. دوره قرارداد ۱۱ سال است و برای حمایت از بخش خصوصی داخلی و کاهش ریسک حضور سرمایه گذاران، مدت زمان فاز نخست قرارداد حداکثر ۱۲ ماه از تاریخ تنفیذ قرارداد در نظر گرفته شده است که این زمان قابلیت کاهش به ۶ ماه را نیز دارد. مالکیت ۱۰۰ درصدی نفت خام و محصولات فرآورش شده با شرکت ملی نفت ایران است.

- فایل ارائه نشست معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراورش نفت‌خام
- فهرست شركت‌كنندگان در نشست معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراورش نفت‌خام
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فهرست پروژه‌های EPC و EPCF شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد تعدادی از پروژه‌های مصوب میدان‌محور خود را در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جهت اجرا به روش EPCF/EPC و از طریق مناقصه به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور فهرست این پروژه‌ها به تفکیک شرکت‌های تابعه جهت اطلاع متقاضیان به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

- فهرست پروژه‌های میدان‌محور EPCF/EPC شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
- فهرست پروژه‌های میدان‌محور EPCF/EPC شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
- فهرست پروژه‌های میدان‌محور EPCF/EPC شرکت نفت فلات قاره ایران
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سایر فرصت های همکاری

-   EPC  و EPCF
-    ال ان جی LNG
-    گازهای مشعل

 

 
امتیاز دهی
 
 

پیوندها

    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی