کارکنان

افرادی که نتوانند با فرآیندهای درون سازمانی انطباق پیدا کنند و یا به تعبیری جامعه پذیری سازمانی در آنها به صورت صحیحی انجام نگیرد، احساس وفاداری به سازمان نشان نمی دهند و افراد چنان که باید و شاید کارشان را دوست نداشته باشند، اعتقادی به اهداف و ارزش های سازمان نیز نخواهند داشت.

در کنار این موارد یکی دیگر از مسائلی که امروزه تحقیق و پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می‏ رسد، مسئولیت‏ اجتماعی کارکنان است.

فعالیت‌های نیروی کار تحت پوشش به عنوان ذی‌نفعان درون‌ شرکتی و محیط کار آنان، یکی از موضوعاتی است که مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به آن توجه دارد. تصمیم‌ها و برنامه‌های فعالیت هر شرکتی خواه ناخواه شرایط کار و زندگی نیروی کار آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. واکنش شرکت به این تاثیرات می‌تواند در چارچوب مسئولیت اجتماعی آن و به عنوان اراده برای افزایش تاثیرات مثبت و کاهش یا حذف تاثیرات منفی ناشی از تصمیم‌ها و فعالیت شرکت مطرح شود.

زنان شاغل در صنعت نفت نیز می‌توانند در تحقق مسئولیت‌های اجتماعی جریان‌ساز و پیشرو باشند و توسعه پایدار را محقق کنند. همچنین زنان به دلیل هوش عاطفی بالا و پشتیبانی از حقوق فرزندان و نسل‌های آینده می‌توانند نیروی پیش‌برنده در این حوزه باشند.

 
امتیاز دهی
 
 

پیوندها

    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی