توسعه پایدار

مسئولیت اجتماعی مفهومی نوین در سطح جهان و مولفه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار است. امروزه مسئولیت اجتماعی در قالب مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرار می گیرد و شاخص‌های علمی مرتبط با آن همخوانی بسیاری با شاخص‌های توسعه پایدار دارد.

در سال های اخیر، دامنه مفهوم مسئولیت اجتماعی در سطح بین‌الملل گسترش یافته، به گونه‌ای که بسیاری از شرکت‌های بزرگ برای تقویت کسب ‌و کار خود ناگزیر به توجه این مقوله هستند. مفهوم توسعه پایدار در مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ایران نیز شکل گرفته است و وزارت نفت در تلاش است اقدام های موثری در این زمینه انجام دهد.

توسعه پایدار در سایه عمل به مسئولیت اجتماعی نمود پیدا می‌کند. به‌طور کلی توجه به مسائل اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی جوامع محلی، اصطکاک فعالیت‌های نفت با محیط پیرامون را کاهش می‌دهد، زیرا استمرار، پایداری و توسعه بلندمدت در منطقه نیازمند توسعه پایدار است و به نوعی می‌توان اذعان داشت که مسئولیت اجتماعی با مولفه توسعه پایدار پیوند خورده است و مکمل یکدیگرند.

برای پایداری فعالیت های صنعت نفت در جوامع مختلف باید به رشد و پایداری آن جوامع توجه شود. در صنعت نفت همواره سعی می شود با توجه به راهکارهای جدید و همچنین استفاده از تجارب گذشته اثر بخشی فعالیت ها بیشتر شوند. در این راستا برای چهار شرکت اصلی وزارت نفت حدود وظایفی در نظر گرفته شده است و هر یک از شرکت ها گزارش کاری خود را اعلام می کنند و این انتقال تجربیات بین شرکت ها و راهکاری که در گذشته اتخاذ کرده اند، کمک می کند در آینده به طور موثرتری عمل کنند.

درصورتی که نظم و نظام مشخصی برای طراحی، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی، توزیع و تسهیم مناسب به منظور سرمایه‌گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی ارائه شود می‌توان برنامه‌ای مدون، همگرا و هم‌راستا پیاده کرد و با پرهیز از موازی‌کاری برای محرومیت‌زدایی مناطق کمتر برخوردار گام‌های مهمی برداشت.

همگرایی وزارت نفت، مردم محلی و نهادهای محلی برای تحقق توسعه پایدارضروری است. در واقع، کمک و مشارکت خود مردم محل و سازمان های محلی به انسجام، پایداری و قوام فعالیت های وزارت نفت کمک می کند. در نتیجه توسعه پایدار در مسئولیت اجتماعی صرفا وظیفه وزارت نفت نمی باشد بلکه موضوع فراگیری است و با مشارکت حاصل می شود. مرکز موفقیت صنعت نفت خود افرادی هستند که در منطقه حضور دارند. به‌طور طبیعی دستیابی به توسعه پایدار در سایه نگاه ویژه به جوامع محلی ظهور و بروز می‌یابد .به هر میزان مردم محلی توانمندتر شوند، سطح همکاری‌ها افزایش می‌یابد و اثربخشی فعالیت‌های صنعت نفت نیز بیشتر خواهد بود. هر چقدر این تعاملات بیشتر شود و در واقع هر چقدر وزارت نفت بتواند مشارکت مردم محلی، نهادهای محلی و تصمیم گیران محلی را بیشتر جلب کند اثر بخشی فعالیت ها بیشتر خواهد شد و در توسعه پایدار موفق تر عمل خواهیم کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

پیوندها

    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی