خبر - وزارت نفت

شماره تلفن‌های ضروری

عنوان

تلفن

تلفنخانه وزارت نفت

61151

تلفنخانه شرکت ملی نفت ایران

61151

تلفنخانه شرکت ملی گاز ایران

84870

تلفنخانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

9-88928220

تلفنخانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

84991

بازرسی وزارت نفت

61622449

امور آگهی‌ها

61626042

کارت سوخت، کیفیت سوخت و تخلفات جایگاه های عرضه سوخت

(مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی)

09627

حوادث گاز

194

امریه سربازی

61626301

سامانه تامین کالا

82019

پایان نامه دانشجویی

61626306

دانشگاه صنعت نفت

06153267127

پژوهشگاه صنعت نفت

48251

انتشارات وزارت نفت

61626030

پژوهش و فناوری وزارت نفت

61624922

بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) وزارت نفت

61632339

واحد فروش فرآورده های نفتی

61622460

آموزش وزارت نفت

61632295

حراست وزارت نفت

61632626

پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت (پورتال mop.ir)

61626083

شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی

61626079

ایران پترولیوم، ماهنامه انگلیسی وزارت نفت

61626061

ارتباط با رسانه ها

61622647

مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت

61626084

صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه صنعت نفت

88801001-14

بانک تجارت (شعبه نفت)

61622796

بانک ملت (شعبه نفت)

61624044

بهداشت و درمان صنعت نفت

83306

بیمارستان نفت

54175000
شماره تلفن مدیران وزارت نفت

عنوان

تلفن

نمابر

وزیر نفت

۶۱۶۲۲۲۰۰

۸۸۹۳۹۳۰۴

مدیرکل دفتر وزارتی

۶۱۶۲۳۷۸۶

۸۸۹۳۹۳۰۴

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، معاون وزیر

۶۱۶۲۴۷۹۸

۸۸۹۴۵۱۷۴

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، معاون وزیر

۶۱۶۲۲۵۹۱  و ۸۴۸۷۷۵۵۵

۸۸۳۰۹۰۴۹

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش
فرآورده‌های نفتی ایران، معاون وزیر

۸۸۹۳۵۴۸۸

۸۸۹۳۶۰۰۷ و ۶۶۱۵۲۱۳۸

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معاون وزیر

۸۸۰۶۶۲۵۴ و ۸۸۰۶۶۳۵۶

۸۸۰۵۹۷۰۲

معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری

۶۱۶۲۴۹۲۲ و ۶۱۶۲۴۹۲۳

۸۸۹۱۲۲۲۱

معاون وزیر در امور بین الملل و بازرگانی

۶۱۶۲۳۲۷۷

۸۸۹۳۵۹۲۲

معاون وزیر در امور برنامه ریزی

۸۸۹۴۱۱۰۲

۸۸۹۴۱۲۹۷

معاون وزیر در امور حقوقی و مجلس

۶۱۶۲۲۲۰۳

۶۶۱۵۲۱۶۳

 معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری

۶۱۶۲۲۶۷۵

۸۸۹۰۲۵۴۴

 معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

۶۱۶۲۲۰۱۰ و ۶۱۶۲۲۰۱۴

۶۱۶۲۳۶۱۰

مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت

۶۱۶۲۳۵۱۵ و ۸۸۹۳۷۱۵۶

۶۱۶۲۳۰۶۹

 رئیس سازمان حراست وزارت نفت 

۶۱۶۳۲۵۴۰ و ۸۸۸۰۷۰۵۳

۸۸۸۰۷۶۳۰

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت

۸۸۹۴۴۰۲۰ و ۶۱۶۲۲۲۴۴

۸۸۹۴۱۱۰۱

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت

۶۱۶۲۲۶۰۶ و ۶۱۶۲۲۷۳۶

۸۸۹۳۹۸۸۸

دبیر هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت، نماینده وزیر

۸۸۹۳۸۷۰۰

۶۱۶۲۳۷۷۲

معاونت بررسی و تعیین صلاحیت هیئت مرکزی گزینش

۸۸۹۳۸۳۲۱

۸۸۹۳۸۳۲۰

رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

۲۲۰۲۱۶۰۲ و ۲۲۰۲۱۶۰۳

۲۲۰۵۴۸۵۳

رئیس دانشگاه صنعت نفت

۰۶۱۵ ۳۲۶۱۰۴۰

۰۶۱۵۳۲۶۷۲۷۲

رییس پژوهشگاه صنعت نفت

۴۴۷۳۹۷۱۲

۴۴۷۳۹۷۷۹

نماینده ایران در هیات عامل اوپک

۶۱۶۲۳۵۷۳ و ۶۱۶۲۲۶۹۰

۸۸۹۳۶۹۶۱

امور ایثارگران، مشاور وزیر

۶۱۶۲۶۸۳۲ و ۸۸۵۹۳۰۴۹

۸۸۵۹۳۰۴۸

رئیس صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

۶۱۶۳۳۲۰۷ و ۶۱۶۳۳۳۰۸

۸۸۸۹۷۰۱۱

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

۸۸۸۰۲۴۵۹

۶۶۱۵۲۵۲۵

مدیرکل تشکیلات و روش‌های وزارت نفت

۶۱۶۳۲۲۵۷ و ۶۱۶۳۲۲۵۸

۶۱۶۳۲۲۵۵

مدیرکل نظارت بر منابع هیدروکربوری و اکتشاف

۶۱۶۲۳۶۰۶

۸۸۹۴۵۹۰۸

مدیرکل امور حقوقی

۶۱۶۲۴۹۱۹

۶۱۶۲۳۰۸۲

مدیر کل امور مجلس 

۸۸۹۳۹۴۷۶ و ۶۱۶۲۲۰۰۳

۶۱۶۲۲۰۳۶

مدیرکل بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE) وزارت نفت

۸۸۸۰۸۸۶۲ و ۸۸۸۰۸۸۶۱

۸۸۸۰۸۸۵۶

مدیرکل امور اروپا، آمریکا و کشورهای همسایه دریای خزر

۶۱۶۲۲۰۰۹

۸۸۹۳۷۹۶۱

مدیرکل امور کشورهای اقیانوسیه، آسیایی و آفریقایی

۶۱۶۲۴۵۸۴

۸۸۹۳۷۹۶۱

مدیرکل امور اوپک و مجامع انرژی

۶۱۶۲۲۵۹۹

۸۸۹۳۶۹۶۱

مدیرکل امور پژوهش

۶۱۶۲۲۸۰۱۶ و ۶۱۶۲۲۸۰۱۷

۶۱۶۲۸۰۲۳

مدیرکل امور فناوری

۶۱۶۲۸۰۲۰ و ۶۱۶۲۸۰۲۱

۶۱۶۲۷۸۲۴

مدیرکل نظام فنی، اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها

۸۸۸۳۴۲۴۲ و ۸۸۸۱۰۴۶۶

۸۸۸۱۰۴۶۵

مدیرکل نظام تامین و تجاری سازی فناوری

۸۸۹۲۵۰۰۶ و ۶۱۶۲۷۸۹۶

۶۱۶۲۷۸۲۳ و ۸۸۹۲۵۰۰۵

مدیرکل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی

۶۱۶۲۷۸۳۸ و ۸۸۹۲۵۰۰۹

۸۸۸۹۷۰۲۵

مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی

۶۱۶۲۲۵۹۸ و ۸۸۹۴۳۷۷۵

۸۸۹۴۰۸۳۴

مدیرکل برنامه‌ ریزی راهبردی و مدیریت انرژی

۶۱۶۲۲۳۸۸

۸۸۹۳۷۰۳۵

مدیرکل امور سلامت، تربیت بدنی و مسوولیت اجتماعی

۸۸۸۹۶۳۲۵ و ۸۸۸۹۶۳۲۶

۸۸۸۹۶۳۲۶

مدیرکل منابع انسانی ستاد وزارت نفت

۶۱۶۲۴۱۸۱ و ۶۱۶۲۲۲۹۶


 
امتیاز دهی
 
 

پیوندها

نقشه سایت
ارتباط با ما
سوالات متداول
بيشتر
    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی