خبر - وزارت نفت  • وزارت نفت
  • عنوان
  • مسئولیت قانونی هیئت مدیره شرکت ها در سرمایه گذاری و ایجاد تعهدات

از سوی وزیر نفت ابلاغ شد

مسئولیت قانونی هیئت مدیره شرکت ها در سرمایه گذاری و ایجاد تعهدات

وزیر نفت مسئولیت های قانونی هیئت مدیره شرکت های اصلی بر کلیه عملیات شرکت ها به ویژه سرمایه گذاری و ایجاد تعهدات را بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، در نامه بیژن زنگنه خطاب به مدیران عامل شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت آمده است:

با توجه به مسئولیت قانونی هیأت مدیره شرکت های اصلی و ضرورت اشراف آن ها بر کلیه عملیات شرکت و شرکت های فرعی تابعه آن ها، به ویژه در سرمایه گذاری ها و ایجاد تعهدات، بدینوسیله به استناد اجزاء (5) و (6) بند "ب" ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 مجلس شورای اسلامی، موارد زیر جهت رعایت دقیق ابلاغ می گردد:

1.    حیطه شمول – این ابلاغیه هر گونه سرمایه گذاری یا ایجاد تعهد از هر محل و منبع و نیز تامین کالا، تجهیزات و خدمات با مبلغ برآورد بیش از 15 میلیارد تومان در هر یک از شرکت های ملی گاز ایران، پالایش و پخش و صنایع پتروشیمی و شرکت های تابعه آن ها و بیش از 40 میلیارد تومان در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن را شامل می شود.

2.    علاوه بر مواردی که طبق مقررات جاری باید به تصویب هیأت مدیره شرکت اصلی برسد، تمامی موارد مشمول این ابلاغیه در شرکت های اصلی و نیز تمامی شرکت های فرعی آنها، الزاما پس از تایید مقامات ذیصلاح شرکت اصلی یا هیأت مدیریه شرکت فرعی (حسب مورد) باید برای تایید نهایی هیأت مدیره شرکت اصلی ذیربط ارسال گردد. مقامات شرکت اصلی و نیز شرکت های فرعی حسب مورد مجاز نیستند پیش از دریافت مصوبه هیأت مدیره شرکت اصلی نسبت به طی فرآیند انجام معامله از جمله فرآیند برگزاری مناقصه و تنفیذ قراردادها و ایجاد تعهد برای شرکت اقدام نمایند.

3.    مسئولیت صحت مبلغ برآوردها، طی فرآیند انتخاب طرف قرارداد و انجام معامله، کماکان در هر شرکت، با مراجعی است که طبق مقررات قانونی تعیین شده اند و مصوبات هیأت مدیره شرکت اصلی در بررسی و اظهارنظر در موارد موضوع این ابلاغیه در شرکت های فرعی تابعه آن، صرفا ناظر بر اعمال نظارت عالیه در خصوص وجود اعتبار و نیز ضرورت انجام معامله / سرمایه گذاری / انجام هزینه در شرکت متقاضی، بالاتر از نصاب های ابلاغی در بند (1) می باشد.

4.    درج اعتبار در بودجه شرکت ها برای انجام فعالیت های مشخص و ابلاغ آن توسط هیأت مدیره شرکت اصلی به معنای مجوز موضوع بند (2) این ابلاغیه نمی باشد.

5.    شکستن مواردی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می گردد، برای خروج از نصاب یاد شده (مذکور در بند (2)) مجاز نمی باشد.

6.    معاملات مربوط به فروش داخلی و صادراتی نفت خام، میعانات گازی و نیز خرید و فروش داخلی و یا صادرات و واردات فرآورده های نفتی و گاز طبیعی کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این ابلاغیه نمی باشند.

7.
    هیأت مدیره در هر شرکت اصلی به هیچ عنوان مجاز نیست که اختیارات خود را در خصوص این ابلاغیه به شرکت ها، کارگروه ها، کمیسیون ها و عناوین مشابه تفویض نماید.

8.    مدیران عامل و همه اعضای هیأت مدیره شرکت های اصلی و فرعی در قبال اجرای این ابلاغیه مسئولیت دارند.

این ابلاغیه، جایگزین ابلاغیه های شماره 344357-20/2 مورخ 1395/7/28 و شماره 679-20/2 تاریخ 1398/06/26 می شود.
 
بیژن زنگنه

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
    اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی