ابلاغ ارکان اجرای سامانه PMIS وزارت نفت
جلسه استقرار و بازخورد سامانه PMIS در پالایش و پخش
برنامه ریزی استقرار سامانه رسمی اطلاعات طرحها در شرکت نفت و گاز پارس
برقراری ارتباط با سامانه رسمی اطلاعات طرحهای وزارت نفت از بستر اینترانت
عدم دسترسی پتروشیمی به سامانه PMIS از طریق اینترانت
پیشرفت مناسب اجرای PMISوزارت نفت در شرکت نفت مناطق مرکزی
دسترسی به سامانه رسمی اطلاعات طرحهای وزارت نفت از شبکه اینترانت داخلی
طلیعه بهار مبارک
تخصیص نام کاربری به شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران
بارگذاری گزارشات طرحها توسط مجریان
توزیع گزارشات پیشرفت کلیه طرحهای وزارت نفت به روش ثبتی
نسخه جدید سامانه PMIS بارگذاری شد.
برگزاری کارگروه تخصصی مدیریت پروژه به ریاست مدیرکل نظارت بر طرحها
بخش اختصاصی پایگاه اینترنتی سامانه رسمی اطلاعات طرحهای وزارت نفت عملیاتی گردید
کار گروه اجرای PMISوزارت نفت پیگیر اجرای مصوبه 58 شورای معاونین است
نسخه جدید سامانه PMIS بارگذاری شد.
برقراری ارتباط شرکت نفت وگاز پارس با سرور مرکزی PMIS
استقرار سامانه PMIS در طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر
برقراری دسترسی اختصاصی کاربران شرکت ملی نفت ایران
معرفی سامانه های فعال مدیریت پروژه طرحها
12>>>
نسخه قابل چاپ