تصویری - وزارت نفت.
 

وزیر نفت نتایج نشست ۱۷۶ اوپک را تشریح کرد

 
امتیاز دهی