تصویری - وزارت نفت.
 

توضیحات وزیر نفت درباره پالایشگاه سازی

بیژن زنگنه در حاشیه نخستین رویداد نوآوری صنعت نفت (پترولیوم تیکاف) در خصوص مخالفت وی با پالایشگاه سازی واکنش نشان داد؛ اگر مخالف پالایشگاه سازی کسی است که تولید بنزین را از 52 میلیون لیتر به 110 میلیون لیتر رسانده، موافق چه کسی است؟ چه کسی در طول تاریخ تولید بنزین را از این میزان افزایش داده است؟

 
امتیاز دهی