تصویری - وزارت نفت.
 

آئین امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت

۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، صبح روز دوشنبه (۲۷ مردادماه) بین دو شرکت نفت فلات قاره ایران و ملی مناطق نفت‌خیز جنوب (کارفرما) با ۱۴ شرکت ایرانی (پیمانکار) امضا شد.

 
امتیاز دهی